SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Dokumenty PDF 

 

Zavádzanie systému REACH

Ekotoxikologické centrum organizuje medzinárodnú konferenciu REACH Konferencia 2016 v dňoch 16.-17. mája, 2016 v Bratislave.

V RÁMCI PLNENIA REACH PONÚKAME:

 

Ekotoxikologické centrum zároveň ponúka testovanie fyzikálno-chemických, toxikologických

a ekotoxikologických vlastností chemických látok podľa novej chemickej legislatívy.

Viac informácií nájdete na našej stránke PONUKA TESTOV.