SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Užitočné linky - potravinárske produkty PDF 

http://www.efsa.europa.eu/ - Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

http://www.recfond.sk/ - Recyklačný fond

http://www.odpady-portal.sk/ - Odpady-portal SK

http://www.basel.int/ - Bazilejský dohovor (domáca stránka - EN)