SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Kontrola plnenia legislatívných povinností pre výrobky PDF 

S narastajúcim množstvom nových legislatívnych predpisov vznikajú nové povinnosti pre vaše výrobky so špecifickými požiadavkami a termínmi. 

Neviete ako na to?

Pomôžeme Vám.

Analyzujeme Vaše povinnosti podľa typov výrobkov, vykonáme kontrolu súladu s legislatívou a vypracujeme  systém spravovania, aktualizácie a PLNENIA povinností.

  

 

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. Vám ponúka:

® Analýzu povinností vyplývajúcich z nových legislatívnych predpisov

® Komplexný systém spravovania a aktualizácie povinností pre vaše výrobky

® Konzultačné služby a poradenstvo v oblasti chemickej bezpečnosti výrobkov