SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Kategórie EEZ PDF 

1. Veľké domáce spotrebiče

 • Veľké chladiarenské spotrebiče
 • Chladničky
 • Mrazničky
 • Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín
 • Práčky
 • Sušičky
 • Umývačky riadu
 • Sporáky a rúry na pečenie
 • Elektrické sporáky
 • Elektrické varné dosky
 • Mikrovlnné rúry
 • Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín
 • Elektrické spotrebiče na vykurovanie
 • Elektrické radiátory
 • Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie
 • Elektrické ventilátory
 • Klimatizačné zariadenia
 • Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu

2. Malé domáce spotrebiče

 • Vysávače
 • Čističe kobercov
 • Iné spotrebiče na čistenie
 • Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu
 • Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo
 • Hriankovače
 • Fritézy
 • Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov
 • Elektrické nože
 • Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo
 • Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času
 • Váhy

3. IT a telekomunikačné zariadenia

 • Centralizované spracovanie údajov:
 • Servery
 • Minipočítače
 • Tlačiarne
 • Osobné počítače:
 • Osobné počítače (vrátane CPU, myši, obrazovky a klávesnice)
 • Laptopy (vrátane CPU, myši, obrazovky a klávesnice)
 • Notebooky
 • Elektronické diáre
 • Tlačiarne
 • Kopírovacie zariadenia
 • Elektrické a elektronické písacie stroje
 • Vreckové a stolové kalkulačky a iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií
 • Užívateľské terminály a systémy
 • Fax
 • Telex
 • Telefóny
 • Telefónne automaty
 • Bezdrôtové telefóny
 • Mobilné telefóny
 • Záznamníky a iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií

4. Spotrebná elektronika

 • Rozhlasové prijímače
 • Televízne prijímače
 • Videokamery
 • Videorekordéry
 • Hi-fi zariadenia
 • Zosilňovače zvuku
 • Hudobné nástroje a iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom telekomunikácií

5. Osvetľovacie telesá

 • Svietidlá pre žiarivky s výnimkou svietidiel v domácnostiach
 • Lineárne žiarivky
 • Kompaktné žiarivky
 • Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami
 • Nízkotlakové sodíkové výbojky
 • Iné svietidlá alebo zariadenia na šírenie alebo usmerňovanie svetla s výnimkou žiaroviek

6. Elektrické a elektronickénáradie (svýnimkou veľkých stacionárnych priemyselných náradí)

 • Vŕtačky
 • Pílky
 • Šijacie stroje
 • Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov
 • Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo na podobné účely
 • Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely
 • Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami
 • Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti

7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

 • Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh
 • Konzoly na videohry
 • Videohry
 • Počítače pre bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.
 • Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami
 • Hracie automaty

8. Zdravotnícke zariadenia (s výnimkou všetkých implantovaných a infikova ných výrobkov)

 • Zariadenia na rádioterapiu
 • Kardiologické prístroje
 • Prístroje na dialýzu
 • Dýchacie prístroje
 • Prístroje pre nukleárnu medicínu
 • Laboratórne zariadenia pre in-vitro diagnostiku
 • Analyzátory
 • Mrazničky
 • Prístroje na fertilizačné testy
 • Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení alebo postihnutia

9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu

 • Dymový hlásič
 • Tepelné regulátory
 • Termostaty
 • Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne zariadenia
 • Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach (napr. ovládacie panely)

10. Predajné automaty

 • Predajné automaty na teplé nápoje
 • Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky
 • Predajné automaty na tuhé výrobky
 • Automaty na výdaj peňazí
 • Všetky prístroje na automatický výdaj všetkých druhov výrobkov

KATEGÓRIE EEZ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE SMERNICA 2012/19/ES (neúplný zoznam):

1. Zariadenia na tepelnú výmenu
Chladničky, mrazničky, zariadenia s automatickým výdajom studených výrobkov, klimatizačné zariadenia, odvlhčovacie zariadenia, tepelné čerpadlá, radiátory obsahujúce olej a iné zariadenia na tepelnú výmenu, ktoré na tepelnú výmenu používajú iné kvapaliny ako vodu.
2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm 2
Obrazovky, televízory, LCD fotografické rámy, monitory, laptopy, notebooky.
3. Svetelné zdroje
Lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, žiarivky, vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami, nízkotlakové sodíkové výbojky, LED.
4. Veľké zariadenia
Práčky, sušičky, umývačky riadu, sporáky, elektrické rúry, elektrické varné dosky, svietidlá, zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobné zariadenia (s výnimkou píšťalových organov v kostoloch), zariadenia na pletenie a tkanie, veľké počítače (mainframe), veľké tlačiarne, kopírovacie zariadenia, veľké hracie automaty, veľké zdravotnícke pomôcky, veľké prístroje na monitorovanie a kontrolu, veľké spotrebiče, ktoré automaticky vydávajú výrobky a peniaze, fotovoltické panely.
5. Malé zariadenia
Vysávače, čističe kobercov, šijacie stroje, svietidlá, mikrovlnné rúry, ventilačné zariadenia, žehličky, hriankovače, elektrické nože, elektrické varné kanvice, hodiny a hodinky, elektrické holiace strojčeky, váhy, spotrebiče na starostlivosť o vlasy a telo, kalkulačky, rádiové súpravy, videokamery, videorekordéry, hi-fi súpravy, hudobné nástroje, zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu, elektrické a elektronické hračky, zariadenia na športové účely, počítače pre bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď., dymové hlásiče, tepelné regulátory, termostaty, malé elektrické a elektronické nástroje, malé zdravotnícke pomôcky, malé prístroje na monitorovanie a kontrolu, malé spotrebiče, ktoré automaticky vydávajú výrobky, malé zariadenia s integrovanými fotovoltickými panelmi.
6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm)
Mobilné telefóny, GPS, vreckové kalkulačky, smerovače, osobné počítače, tlačiarne, telefóny.