SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
REACH PDF 

Nariadenie REACH (ES č. 1907/2006) je najkomplexnejší právny predpis EU a je jedným z najprísnejších chemických regulačných systémov na svete. REACH sa dotýka takmer každej spoločnosti, ale vzhľadom na to, že samotné Nariadenie obsahuje viac ako 800 strán a spolu s tisíckami strán manuálov a usmernení mnohé firmy (predovšetkým výrobcovia alebo dovozcovia výrobkov, ktorí priamo nevyrábajú chemické látky alebo zmesi) nemajú presnú predstavu o svojich povinnostiach.

 

Ak ste výrobcom alebo dovozcom výrobkov je možné, že pre Vás vyplývajú určité povinnosti v rámci nariadenia REACH. Na našich stránkach Vám pomôžeme pochopiť kľúčové problémy, ktoré musíte zvážiť, aby ste vedeli ako splniť zákonné požiadavky podľa novej chemickej legislatívy REACH.

 

KOHO SA TÝKAJÚ POVINNOSTI PRE LÁTKY VO VÝROBKOCH PODĽA NARIADENIA REACH?

Podľa Guidance in a Nutshell, Requirements for Substances in Articles


Výrobcovia - firmy vyrábajúce výrobky

Výrobky môžu byť vyrobené z komponentov, ktoré sú už samy o sebe výrobky, a tiež z látok alebo zmesí látok, ktoré sú transformované do výrobkov alebo súčastí predmetov počas výrobného procesu. Bez ohľadu na výrobný proces, môžu spoločnosti, ktoré vyrábajú tovar v rámci EHP môžu mať povinnosti pre látky obsiahnuté v ich výrobkoch.

Dovozcovia - firmy dovážajúce výrobky

Spoločností so sídlom v EHP môžu importovať výrobky z krajín mimo EHP, alebo v rámci EU dodávať svojim zákazníkom, alebo dodávať na výrobu nových výrobkov. Tieto spoločnosti môžu mať rovnaké povinnosti pre látky obsiahnuté v dovážaných výrobkoch  ako spoločnosti vyrábajúce tieto výrobky v rámci EHP.

Dodávatelia - firmy, ktoré dodávajú výrobky

Spoločnosti, ktoré uvádzajú výrobky na trh v EHP musia tiež plniť určité požiadavky týkajúce sa látok vo výrobkoch a to bez ohľadu na to, či tieto výrobky vyrábajú samy, alebo ich nakupujú (vnútri alebo mimo EHP). Vzhľadom na uvedené obchodníci sú tiež dodávatelia výrobkov a povinnosti pre látky vo výrobkoch sa môžu dotýkať aj ich.