SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Rapex - nebezpečné výrobky PDF 

RAPEX  (Rýchly informačný systém Spoločenstva) je systém rýchleho varovania EÚ pre všetky nebezpečné spotrebné výrobky, s výnimkou potravín, farmaceutických a zdravotníckych pomôcok. Systém umožňuje rýchlu výmenu informácií o opatreniach prijatých na zabránenie alebo obmedzenie uvádzania na trh alebo používania výrobkov predstavujúcich závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov medzi členskými štátmi a Komisiou prostredníctvom centrálnych kontaktných miest. Legislatívnym základom pre systém RAPEX je Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Týždenný prehľad >>

Každý piatok, Komisia zverejní týždenný prehľad nebezpečných výrobkov, ktoré boli oznámené vnútroštátnymi orgánmi (oznámenia v systéme RAPEX). Tento prehľad vám poskytuje všetky informácie o výrobku, možné nebezpečenstvá a opatrenia, ktoré boli prijaté.

 

Viac aktuálnych informácií môžete nájsť TU